SunMed | Pre-Roll | Shark Shock CBD | Cones | [0.5g] 2pk

$14.00/Gram  

Product Description

THCA: 7.81% | CBDA: 10.91% | a-Pinene 0.47% | b-Pinene 0.20% | Myrcene 0.42% | Limonene 0.10% | Terpinolene 0% | Linalool 0% | Ocimene 0% | Caryophyllene 0.06% | Humulene 0.01% | TOTAL TERPENES 1.39%

RELATED PRODUCTS