Evermore Key West OG Dart Pod 0.5g
$40.00

Product Description

THC: 83.99% | a-Pinene 0.22% | b-Pinene 0.27% | Myrcene 1.33% | Limonene 1.29% | Terpinolene 0.15% | Linalool 1.06% | Ocimene 0.04% | Caryophyllene 1.15% | Humulene 0.38% | Total Terpenes: 7.01%

RELATED PRODUCTS